तस्विर क्रेडिट: RAH

भिडियो

संसारको ज्योती

संसारको ज्योती (हिन्दीमा)
संसारको ज्योती (हिन्दीमा)

यहाँ तपाईंले हिन्दी भाषामा अनुवाद गरिएको संसारको ज्योति फिल्म हेर्न सक्नुहुन्छ । ७८ मिनट लामो यो प्रस्तुतिले येशू ख्रीष्टको सुसमाचारलाई वर्णन गर्दछ । लिङ्क राखिएका छन् ।