भिडियो

संसारको ज्योती

यहाँ तपाईंले मैथिली (मगही) भाषामा अनुवाद गरिएको संसारको ज्योति फिल्म हेर्न सक्नुहुन्छ । ७८ मिनट लामो यो प्रस्तुतिले येशू ख्रीष्टको सुसमाचारलाई वर्णन गर्दछ ।